fbpx

Децентралізація в Україні дає значні можливості спроможним територіальним громадам для залучення на свою територію підприємців та малого і середнього бізнесу. Толерантність та доброчесність у стосунках з підприємцями закладає основи такої співпраці і довіру до ефективних, довгострокових та взаємовигідних відносин.

   Головне для розвитку сучасної та спроможної територіальної громади це активні, ініціативні і з якісними професійними компетенціями люди. Людей, як головний ресурс, потрібно берегти і створювати всі умови для мотивації переїзду у свою територіальну громаду нових готових фахівців з інших регіонів. Саме високопрофесійні фахівці формують додану вартість в територіальних громадах і суттєво наповнюють дохідну частину місцевих бюджетів.  У зв’язку з цим, для вирішення проблеми комплексного розвитку територій, так важливо впроваджувати в територіальних громадах міні еко систем розвитку підприємництва.

   Досвід територіальних громад Польщі за 2016 -2021 роки наглядно показав, що лише залучення коштів, в т. ч. інвестицій та грантів, в кінцевому результаті, різко потребує значну кількість кваліфікованих фахівців для забезпечення діяльності та обслуговування новостворених бізнес юнітів. Тільки системний, комплексний підхід до розвитку територій, тобто наявність всіх ресурсів одночасно (кошти, інноваційні підприємці, наймана робоча сила, толерантність та доброчесність місцевих органів влади, тощо) може гарантувати сталий розвиток території.

   Для забезпечення спроможності громади, сталого формування та розвитку самозайнятості громадян і підприємництва потрібно створювати та комплексно розвивати в  територіальних громадах міні еко системи розвитку підприємництва. Системність дасть можливість місцевій владі на постійній основі допомагати населенню територіальної громади в розвитку самозайнятості та підприємництва. Міні еко системи підприємництва в територіальній громаді будуть мотиватором в залученні інвестицій, пільгового кредитування підприємництва, грантів, донорської допомоги, притоку нових, інноваційних еко бізнесів в регіон.

   Проблема відсутності комплексного підходу до розвитку територій одночасно на всіх рівнях як законодавчих, так і виконавчих гілок влади призводить до перекосів у залученні та ефективному використанні ресурсів і створює перешкоди у якісному задоволенні потреб населення громади.

   Дуже важливо протягом 2021 року узгодити новий територіальний устрій держави з головним Законом, з Конституцією України. Затягування процесу консолідації законодавства та практики місцевого самоврядування буде спричинювати викривлення результатів реформи децентралізації в територіальних громадах. А як результат, поглибиться рівень несприйняття громадянами всіх рівнів влади і зросте недовіра до планів та дій органів місцевого самоврядування. На рівні територіальних громад законодавчі акти мають сприяти активізації та згуртуванню мешканців громад через різні канали взаємного спілкування між місцевою владою та конкретними жителями. Анкетування, опитування, електронні звернення та інші канали зворотного зв’язку з жителями громади, сприяють подоланню недовіри жителів громад до всіх рівнів влади, зокрема до керівництва ОТГ і дасть мотивацію до згуртованості та активної реалізацій ідей, в т.ч. і в підприємництві. Комунікація всіх гілок місцевої влади з жителями територіальної громади та підприємцями повинна бути взаємною і взаємовигідною.

   На місцевому рівні дуже важливо враховувати взаємовплив думок та ідей на горизонтальному рівні в самій територіальній громаді та обмін практичним досвідом між різними громадами. Міні екосистеми розвитку підприємництва будуть площадками для сприяння поширення кращих практик підприємництва і консолідації ефективних ідей активних громадян та підприємців.

   Підприємці громади, через міні екосистеми розвитку підприємництва активізують реалізацію нових форм і підходів до використання бюджетних коштів. Наприклад, через бюджет розвитку громади та бюджет участі, в якому самі жителі висувають ідеї розвитку проектів та й самі ж, через відкрите голосування, приймають рішення про фінансування кращих проектів. Громаді потрібно показати багато дрібних, але успішних проектів з швидким і чітко вираженим ефектом для покращення життя кожного жителя територіальної громади.

   Доступ місцевим підприємцям до ресурсів, в т. ч. грошових забезпечують такі складові міні екосистеми підприємництва як проектні офіси (ПрОф), галузеві кластери, ко-воркінг центри, тощо. Ці територіальні громади, які швидше і якісніше сформують власні міні еко системи підприємництва, самостійно чи в кооперації з сусідніми територіальними громадами, матимуть значну перевагу в якості та швидкості розвитку. А головне, такий соціально-економічний розвиток території громади, через міні еко системи підприємництва має чітко виражений сталий характер.

   Керівництву ОТГ через розбудову в регіоні міні екосистеми розвитку підприємництва потрібно створювати умови для «вирощування» та розвитку ініціативних людей, які будуть центрами росту мікроекономіки територіальної громади…

   Міжнародна Програма проектів “Підприємництво для всіх” створює комплексні умови для розвитку міні еко систем підприємництва в територіальних громадах України, залучаючи до самозайнятості та підприємництва всі вікові категорії населення. Як основа дослідження потреб та можливостей в територіальній громаді щодо активних та ініціативних місцевих жителів застосовується гендерно-вікова піраміда.

   Майбутнє спроможних територіальних громад за синергетичними форматами розвитку, в яких задіяні всі зацікавлені сторони та особи.

Віктор Тиркало, МВА

практик-консультант з сталого розвитку територій та територіальних громад, бізнес тренер з підприємництва.

Е-mail:  kyyanko@i.ua

FB:   https://www.facebook.com/viktor.kyyanko

Телеграм: https://t.me/monetizationtime   (Monetization of Time)

COVID-19 Live