fbpx

Персони Рівненщини

Коваль Віталій Станіславович
Коваль Віталій Станіславович

Голова Рівненської ОДА

Сайт Обл. Адміністрації

Заступники Голови Рівненської ОДА

Подолін Сергій Вікторович
Подолін Сергій Вікторович
Перший заступник голови облдержадміністрації
Тимошенко Ігор Олександрович
Тимошенко Ігор Олександрович
Заступник голови облдержадміністрації
Гемберг Сергій Сергійович
Гемберг Сергій Сергійович
Заступник голови облдержадміністрації
Шатковська Людмила Степанівна
Шатковська Людмила Степанівна
Заступник голови облдержадміністрації
КОНДРАЧУК Сергій Юрійович
КОНДРАЧУК Сергій Юрійович

голова Рівненської обласної ради

Заступники голови обласної ради

СВИСТАЛЮК Сергій Анатолійович
СВИСТАЛЮК Сергій Анатолійович
перший заступник голови  
Рівненської обласної ради восьмого скликання
БУЧИНСЬКИЙ Олексій Андрійович
БУЧИНСЬКИЙ Олексій Андрійович
заступник голови обласної ради восьмого скликання

Депутати Рівненської обласної ради

БІЛИК Юрій РомановичБІЛИК Юрій Романович
БОГАТИРЧУК-КРИВКО Світлана КирилівнаБОГАТИРЧУК-КРИВКО Світлана Кирилівна
БУРАЧИК Андрій ІвановичБУРАЧИК Андрій Іванович
БУЧИНСЬКИЙ Олексій АндрійовичБУЧИНСЬКИЙ Олексій Андрійович
ГАЙДУКЕВИЧ Віталій ВіталійовичГАЙДУКЕВИЧ Віталій Віталійович
ГОМОН Олександр ОлександровичГОМОН Олександр Олександрович
ГРИСЮК Анатолій ІвановичГРИСЮК Анатолій Іванович
ДАНИЛЬЧУК Олександр ЮрійовичДАНИЛЬЧУК Олександр Юрійович
ДЕХТЯРЧУК Олександр ВолодимировичДЕХТЯРЧУК Олександр Володимирович
ДОБРИДНІК Микола МусійовичДОБРИДНІК Микола Мусійович
ДРАГАНЧУК Микола МиколайовичДРАГАНЧУК Микола Миколайович
ДРАПЧИНСЬКА Лілія АркадіївнаДРАПЧИНСЬКА Лілія Аркадіївна
ЖЕНЕВСЬКИЙ Сергій ЮрійовичЖЕНЕВСЬКИЙ Сергій Юрійович
КАЛЮТА Іван ІвановичКАЛЮТА Іван Іванович
КАРАУШ Андрій ПетровичКАРАУШ Андрій Петрович
КЛЬОП Василь ФедоровичКЛЬОП Василь Федорович
КОВАЛЬ Олександр СергійовичКОВАЛЬ Олександр Сергійович
КОКОРСЬКИЙ Сергій ІвановичКОКОРСЬКИЙ Сергій Іванович
КОНДРАЧУК Сергій ЮрійовичКОНДРАЧУК Сергій Юрійович
КОНОЩУК Руслана ВасилівнаКОНОЩУК Руслана Василівна
КОРЕНЬ Олена МиколаївнаКОРЕНЬ Олена Миколаївна
КРАСОВСЬКИЙ Віктор ВладиславовичКРАСОВСЬКИЙ Віктор Владиславович
КУЗНЮК Юрій БогдановичКУЗНЮК Юрій Богданович
КУЧЕРУК Микола ГерасимовичКУЧЕРУК Микола Герасимович
ЛІПСЬКИЙ Юрій ВолодимировичЛІПСЬКИЙ Юрій Володимирович
ЛЕВИЦЬКА Світлана ОлексіївнаЛЕВИЦЬКА Світлана Олексіївна
ЛОЗОВА Оксана ВасилівнаЛОЗОВА Оксана Василівна
МАКАРЧУК Катерина ОлександрівнаМАКАРЧУК Катерина Олександрівна
МАРИНІНА Людмила ВасилівнаМАРИНІНА Людмила Василівна
МЕЛЬНИК Микола ПетровичМЕЛЬНИК Микола Петрович
НАБОЧУК Олександр ЮрійовичНАБОЧУК Олександр Юрійович
НАЗАРЧУК Юлія ЮріївнаНАЗАРЧУК Юлія Юріївна
ОПАНАСЮК Вікторія АндріївнаОПАНАСЮК Вікторія Андріївна
ОСТРОЖЧУК Ярослава ЮріївнаОСТРОЖЧУК Ярослава Юріївна
ПЕТРІВ Володимир ЮліановичПЕТРІВ Володимир Юліанович
ПЕТРУК Анатолій ВасильовичПЕТРУК Анатолій Васильович
ПЕХОТІН Андрій ВасильовичПЕХОТІН Андрій Васильович
Подолін Сергій ВікторовичПОДОЛІН Сергій Вікторович
ПОТАПЧУК Руслан ВасильвичПОТАПЧУК Руслан Васильвич
ПОТАПЧУК-ЧЕРНЄНКОВА Руслана РусланівнаПОТАПЧУК-ЧЕРНЄНКОВА Руслана Русланівна
ПРОЦЮК Олександр ВіталійовичПРОЦЮК Олександр Віталійович
РАШОВСЬКИЙ Володимир ВолодимировичРАШОВСЬКИЙ Володимир Володимирович
РЕДЬКО Валерій ЯрославовичРЕДЬКО Валерій Ярославович
РУДЕНКО Роман ВолодимировичРУДЕНКО Роман Володимирович
САМАРДАК Катерина ВолодимирівнаСАМАРДАК Катерина Володимирівна
СВИСТАЛЮК Сергій АнатолійовичСВИСТАЛЮК Сергій Анатолійович
СОРОКА Андрій МиколайовичСОРОКА Андрій Миколайович
СТАСЮК Роман ПавловичСТАСЮК Роман Павлович
СТРАТЮК Олег ОлександровичСТРАТЮК Олег Олександрович
СУХОВИЧ Віталій МиколайовичСУХОВИЧ Віталій Миколайович
ТКАЧ Олександр ОлександровичТКАЧ Олександр Олександрович
ТКАЧУК Володимир ПетровичТКАЧУК Володимир Петрович
УНДІР Віталій ОлександровичУНДІР Віталій Олександрович
УСАЧ Андрій ОлександровичУСАЧ Андрій Олександрович
ЧАЙКА Володимир МиколайовичЧАЙКА Володимир Миколайович
ЧЕРНІЙ Алла ЛеонідівнаЧЕРНІЙ Алла Леонідівна
ШЕВЧУК Сергій СтепановичШЕВЧУК Сергій Степанович
ШИГОРЕВА Юлія СергіївнаШИГОРЕВА Юлія Сергіївна
ШУСТІК Ольга АнатоліївнаШУСТІК Ольга Анатоліївна
ШУСТИК Роман ПетровичШУСТИК Роман Петрович
ЩЕРБАЧУК Віктор МиколайовичЩЕРБАЧУК Віктор Миколайович
ЯНІЦЬКИЙ Василь ПетровичЯНІЦЬКИЙ Василь Петрович
ЯНЧУК Аліна ВікторівнаЯНЧУК Аліна Вікторівна
ЯСЕНЮК Ігор ЄвгеновичЯСЕНЮК Ігор Євгенович

COVID-19 Live