fbpx

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Східноукраїнський Фонд соціальних досліджень було створено у травні 1996 р. за ініціативою соціологів, політологів, економістів, юристів Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, представників ділових кіл, засобів масової інформації, органів міського самоврядування м. Харкова.

Основною задачею Східноукраїнського Фонду соціальних досліджень є сприяння науково-дослідній, соціально-технологічній і соціоінженерній діяльності на основі сучасних досягнень соціології, економіки, політології, правознавства, соціальної психології, урбаністики й інших соціальних наук.

Східноукраїнський Фонд соціальних досліджень – громадська некомерційна (неприбуткова) організація. Фонд здійснює свою діяльність за рахунок благодійних пожертвувань і грантів на науково-дослідну діяльність.

Основні напрямки діяльності Фонду 

  • Науковий аналіз, діагностика та прогнозування соціальних, політичних, економічних, екологічних, етнічних і інших проблем сходу України й сучасного українського суспільства в цілому;
  • Соціологічні, соціокультурні експертизи управлінських рішень, політичних, економічних, соціальних програм і проектів, проблем регіонального, муніципального менеджменту, менеджменту на рівні окремої фірми;
  • Політичний маркетинг, консультування, організація й інформаційне забезпечення передвиборних кампаній;
  • Аналіз ринку засобів масової інформації та реклами;
  • Дослідження соціальних механізмів розвитку освіти, науки, культури;
  • Аналіз поведінки споживачів на ринку продовольчих і непродовольчих товарів;
  • Інформаційне забезпечення фінансово-економічної й інвестиційної діяльності;
  • Експертиза і корекція рівня соціальної напруженості на підприємствах різних форм власності, управлінське консультування.

COVID-19 Live