fbpx

СОЦІОПОЛІС™: Social, Political & Market Research

СОЦІОПОЛІС: Social, Political & Market Research – незалежна дослідницька організація, головними напрямками діяльності якої є проведення соціальних, політичних і маркетингових досліджень, а також надання політконсалтингових послуг.

СОЦІОПОЛІС: Social, Political & Market Research – незалежна дослідницька організація, головними напрямками діяльності якої є проведення соціальних, політичних і маркетингових досліджень, а також надання політконсалтингових послуг. «Соціополіс» був створений у 2002 році як громадська організація і в перші роки своєї діяльності займався переважно соціально-політичними дослідженнями. Зростання компанії та попит з боку клієнтів спонукали нас розширити сферу діяльності за рахунок активного розвитку маркетингового напрямку. Нині в структуру СОЦІОПОЛІС: Social, Political & Market Research входять: ТОВ «Центр соціальних технологій «Соціополіс» (зареєстроване в 2008 році), яке займається проведенням переважно соціально-економічних і маркетингових досліджень, та громадська організація «Інститут соціальних технологій «Соціополіс», орієнтована на проведення соціальних, політичних досліджень і надання політконсал­тин­го­вих послуг.

СОЦІОПОЛІС™: Social, Political & Market Research має чималий досвід проведення досліджень в соціально-економічній та політичній сферах із застосуванням традиційних та новітніх опитувальних технологій. Найпоширенішими видами досліджень, які виконує наша компанія, є масові опитування з використанням методу особистого (face-to-face) інтерв’ю; фокус-групові дослідження; глибинні інтерв’ю; телефонні опитування; експертні опитування; кабінетні дослідження. Наша компанія виконує повний цикл робіт – від розробки програми та інструментарію опитування до обробки його результатів і підготовки аналітичного звіту. Ми постійно реалізуємо проекти на замовлення клієнтів, а також проводимо власні дослідження.

Значна кількість досліджень, виконаних компанією «Соціополіс», була презентована провідними україн­ськими інформаційними агентствами – «Інтерфакс», УНІАН, «Українські новини» тощо.  

Окремим напрямком діяльності компанії «Соціополіс» є дослідження рівня відомості торговельних марок, а також подібності та відмінності торговельних марок – відповідно до вимог, визначених Законом України «Про інтелектуальну власність» та іншими нормативно-правовими актами у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

Компанія «СОЦІОПОЛІС™: Social, Political & Market Research» надає консультації в сфері суспільно-політичних відносин політичним партіям, громадським організаціям, органам влади та окремим фізичним особам – під час виборчих кампаній та в періоди між виборами. За час свого існування «Соціополіс» провів цілий ряд успішних інформаційних, виборчих та іміджевих кампаній, публічних заходів. Окремим видом діяльності в цьому напрямку є робота з кандидатами в народні депутати та обраними народними депутатами в мажоритарних виборчих округах.

Наша команда складається з досвідчених кваліфікованих співробітників – соціологів, маркетологів, політологів, психологів, політконсультантів. Співробітники компанії «Соціополіс» є авторами та співавторами монографій і наукових статей в сфері соціології, маркетингу і політології.

Компанія «СОЦІОПОЛІС™: Social, Political & Market Research»  має власну опитувальну мережу, яка охоплює всю територію України та налічує понад 300 інтерв’юерів. Усі інтерв’юери компанії “Соціополіс” вільно володіють українською та російською мовами та проводять інтерв’ю однією з них за вибором респондента.  Координація і контроль роботи інтерв’юерів здійснюється з центрального офісу у Києві та представництв в обласних центрах України, а також незалежною мережею польового контролю. Ми приділяємо особливу увагу контролю якості збору первинної соціологічної інформації як першо­черговій передумові забезпечення якісної реалізації дослідницьких проектів.

Нашими замовниками є громадські організації, ЗМІ, органи влади, політичні партії,  політики, представники бізнесу.

У своїй роботі СОЦІОПОЛІС™: Social, Political & Market Research» дотримується директив та керівництв ESOMAR/WAPOR, а також Стандартів якості маркетингових досліджень Української асоціації маркетингу. З 2012 року Центр соціальних технологій «Соціополіс» є членом Української асоціації маркетингу.

COVID-19 Live