fbpx

15 жовтня – 407 річниця з дня заснування києво-могилянської академії.

З ЦЬОГО ПРИВОДУ ОПРИЛЮДНЮЄМО ДАНІ ОДНОГО З ОСТАННІХ ДОВОЄННИХ ОПИТУВАНЬ ЩОДО ПОІНФОРМОВАНОСТІ І ВРАЖЕНЬ ПРО МОГИЛЯНКУ.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)упродовж 2-11 листопада 2021 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computerassistedtelephoneinterviewsCATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2003респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Серед інших було поставлено два запитання щодо враження пересічних громадян України стосовно університету «Києво-Могилянська академія».

Перше запитання – “Чи чули Ви що-небудь про Національний університет “Києво-Могилянська Академія?” – було поставлено задля з’ясування поширеності в Україні відомості про університет.

Результати опитування показали, що майже 80% (точніше, 78%)дорослого населення України щось чули про НаУКМА (див. Таблицю 1).

Таблиця 1.Поширеність відомостей про НаУКМА серед населення України(розподіл відповідей 2003 респондентів у відсотках)

Варіанти відповідейN=2003(%)
Чули про НаУКМА77,7
Не чули про НаУКМА21,8
Не пам’ятають, чи чули про НаУКМА0,5
УСЬОГО100.0

Друге запитання наші інтерв’юери ставили тим респондентам, хто дав на перше запитання позитивну відповідь. Це запитання було призначено задля з’ясування характеру (“знаку”) того враження, яке справило на респондентів почуте ними про університет, і формулювалося воно таким чином: 

“Пригадайте, будь ласка, яке враження справило на Вас те, що Ви чули про Національний університет “Києво-Могилянська Академія?”

Розподіл відповідей на це запитання показав, що поширеність позитивних вражень про наш університет серед дорослих в цілому в Україні  майже в шість разів переважає поширеність невизначених вражень, і більш ніж в 20 разів переважає поширеність вражень негативних (див. Таблицю 2).

Таблиця 2.  Враження про НаУКМА в Україні в цілому

Розподіл (у відсотках)відповідей 1557 респондентів, що щось чули про НаУКМА
Мають позитивні враження81.7
Мають непевне враження14.8
Мають негативні враження3.5
УСЬОГО100.0
Розподіл (у відсотках) відповідей усіх опитаних респондентів (2003 осіб)
Мають позитивні враження63.5
Мають непевне враження11.5
Мають негативні враження2.8
Не мають ніяких вражень22.2
УСЬОГО100.0

Аналогічні запитання задавалися у дослідженнях КМІСу, що було проведено у 2000 і 2015 роках (https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=557&page=20&t=13). 

Графік 1. Який відсоток населення чув про НаУКМА і скільки з них мають позитивне враження, %

Інформованість щодо НаУКМА зросла з 51% до 78%, а позитивне враження серед тих, хто чув про НаУКМА зросло з 66% до 82%. Крім розподілу вражень про НаУКМА серед дорослого населення в цілому, вибірка, застосована в даному опитуванні, а також наявність даних про певні демографічні характеристики респондентів, дозволяє отримати достатньо надійні розподіли відповідей на поставлені запитання також серед деяких соціально-демографічних груп населення.

Проведений аналіз показав, що немає великих відмінностей у поширенні відомостей і позитивних чи негативних вражень стосовно НаУКМА серед чоловіків і жінок,  серед мешканців міст і сіл.

Але, як і можна було очікувати, молодші люди і люди з більш високою (ніж в середньому) освітою помітно більшою мірою ніж населення в цілому поінформовані про наш університет і мають стосовно нього позитивні враження.

Зафіксовано також значно більшу поширеність відомостей про НаУКМА та дещо більшу частку позитивних вражень про наш університет у центрально-західній частині України ніж у південно-східній (82% у порівнянні з 71%).

#києво-могилянська_академія #враження #опитування

Джерело

COVID-19 Live