fbpx

Результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні з 4 по 11 листопада 2022р.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичніі відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідкими російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Із початком повномасштабної російської агресії частка громадян, які визнають себе віруючими, зросла з 68% наприкінці 2021 року до 74% у листопаді 2022 року. Зростання частки віруючих порівняно з 2021 роком відбулося насамперед за рахунок Центрального регіону — тут частка віруючих серед дорослого населення зросла з 63,5% до 76%.

Традиційно рівень релігійності є вищим у старших вікових групах порівняно з молодшими (найменше віруючих серед 18–24-річних — 61%, однак, у цій віковій групі їх частка найбільш помітно зросла порівняно з 2021 роком, коли вона становила лише 48%).

26% опитаних заявили, що після початку повномасштабної війни Росії проти України (після лютого 2022 р.), за їхньою самооцінкою, стали більш релігійними і віруючими людьми, ніж були раніше, 4% — менші релігійними і віруючими людьми, ніж до війни, а 65% — що жодних змін у їхньому ставленні до релігії і віри не сталося.

Чим старші респонденти, тим більше серед них тих, хто відповідає, укріпився у вірі — їх частка зростає від 18% серед тих, кому менше 30 років, до 34% серед тих, кому більше 60 років. Частка таких найвища у Західному регіоні (31%, тоді як в інших регіонах — від 22% до 24%).

Спостерігається істотна різниця між рівнем декларованої релігійності і рівнем віднесення себе до конкретної релігійної громади. Членство у релігійній громаді визнали лише 26,5% опитаних (однак, за останні роки число таких зростає: у 2021р. їх було 21%, у 2020р. — лише 16%). Найбільше членів релігійних громад на Заході країни (46%, у Центральному регіоні та на Сході — 20%, на Півдні — 15%). Чим старші респонденти, тим частіше вони називають себе членами релігійної громади (від 18% у віковій групі 18-24 роки до 33% серед тих, кому 60 і більше років). Сільські жителі частіше є членами релігійної громади, ніж міські (відповідно 37% і 21%), жінки частіше, ніж чоловіки (відповідно 31% і 21%).

Відповідаючи на питання, як змінилася частота відвідування ними церкви (молитовного будинку) після початку війни, 47% респондентів відповіли, що відвідують церкву, як і раніше, 11% стали відвідувати церкву частіше, а 12,5% — рідше (ще 27% відповіли, що «раніше зовсім не відвідували і не відвідують зараз»).

Якщо у 2020р. 40% опитаних відзначали позитивну роль Церкви в українському суспільстві , то у 2021р. частка таких зросла до 49,5%, а у 2022р., після початку повномасштабної агресії Росії, зафіксоване ще більше зростання — до 59%, що є найвищим показником з 2000р. Порівняно з 2021 р. частка таких зросла на статистично значущому рівні у всіх регіонах, крім Східного (у Західному — на 7%, у Центральному — на 8%, у Південному — на 19%). У Східному регіоні на позитивну роль Церкви вказує значно менша частка респондентів порівняно з іншими регіонами (на Заході — 78%, у Центрі — 54%, на Півдні — 60%, на Сході — 41%).

26% опитаних дотримуються думки, що Церква не відіграє помітної ролі (у 2021р. таких було більше — 33%). Зараз таку позицію найчастіше поділяють жителі Східного регіону (36,5%), найрідше — жителі Західного регіону (12%). Про негативну роль Церкви не йдеться: частка тих, хто поділяє таку думку становить лише 3%.

Соціальне служіння релігійних об’єднань під час війни. Відповідаючи на запитання «Які завдання є першочерговими для релігійних об’єднань під час війни?», найчастіше респонденти називають надання психологічної допомоги (54%), допомогу Збройним силам України (45,5%) та допомогу у вирішенні соціальних і матеріальних проблем громадян (39,5%). Ще 28% називають залучення міжнародної уваги та допомоги Україні, 23% — допомогу внутрішньо переміщеним особам, 18% — пом’якшення наслідків руйнування міст, сіл, соціальної та транспортної інфраструктури, 4% — забезпечення потреб українських біженців за кордоном.

48% опитаних відповіли, що їм відомо про випадки, коли релігійні громади (будь-якої релігійної належності) після початку широкомасштабної війни Росії проти України надавали допомогу Збройним Силам України, 43,5% — коли релігійні громади надавали матеріальну допомогу біженцям, 40% — надавали прихисток біженцям, 33% — залучали чи розподіляли гуманітарну допомогу з-за кордону, 27% — облаштовували у приміщеннях храмів бомбосховища (найчастіше — у Східному регіоні (34%), 24% — надавали допомогу медичним та соціальним закладам, 24% — надавали допомогу жителям деокупованих і прифронтових територій, 21% — допомагали в евакуації жителів із окупованих територій та територій, що перебувають під обстрілами.

Разом з тим, 6% опитаних відповіли, що їм відомо про випадки, коли релігійні громади після початку широкомасштабної війни Росії проти України висловлювали підтримку діям Росії. 4% — про випадки, коли релігійні громади допомагали окупантам (найбільше таких серед жителів Сходу країни — 10%), 4,5% — про випадки, коли релігійні громади привласнювали гуманітарну допомогу або використовували її в корисливих цілях.

Відповідаючи на питання «Чи достатньою мірою релігійні громади (будь-якої релігійної належності) після початку широкомасштабної війни Росії проти України) реалізують такі дії як надання допомоги біженцям, Збройним Силам України, жителям деокупованих і прифронтових територій?», 18% респондентів, зазначають, що у сфері надання допомоги біженцям релігійні громади роблять все, що можливо в цьому напрямі, 33% — що роблять дуже багато, 15,5% — мало що роблять, 3% — нічого не роблять; у сфері надання допомоги Збройним Силам України — відповідно 19%, 30%, 15% і 3,5%, у сфері надання допомоги жителям деокупованих і прифронтових територій — відповідно 14,5%, 21%, 15% і 6%.

74% членів релігійних громад відповідають, що релігійна громада, до якої вони належать, з початку широкомасштабної війни Росії проти України надавала матеріальну допомогу біженцям, 73,5% — надавала допомогу Збройним Силам України, 59% — надавала прихисток біженцям, 41% — залучала чи розподіляла гуманітарну допомогу з-за кордону, 38% — надавала допомогу медичним та соціальним закладам, 35% — надавала допомогу жителям деокупованих і прифронтових територій, 28% — облаштовувала у приміщенні храму бомбосховище, 27% — допомагала в евакуації жителів із окупованих територій та територій, що перебувають під обстрілами.

54% членів релігійних громад зазначили, що отримували під час війни від релігійної громади, до якої вони належать, моральну підтримку, 47% — психологічну підтримку, 22% — матеріальну підтримку.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані у таблицях наведені у відсотках)

Незалежно від того, відвідуєте Ви церкву чи ні, ким Ви себе вважаєте?

По масиву опитаних загаломЗахідЦентрПівденьСхід
Віруючим74,184,375,961,263,2
Тим, хто вагається між вірою і невір’ям12,25,512,817,217,2
Невіруючим4,82,05,25,37,6
Переконаним атеїстом2,12,02,13,81,2
Мені все це байдуже4,53,92,86,78,1
Важко відповісти2,22,21,25,72,7

Розподіл областей за регіонами:

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області;

Центр: Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області;

Південь: Миколаївська, Одеська області;

Схід  Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області.


Після початку повномасштабної війни Росії проти України (після лютого цього року), за Вашою оцінкою, Ви стали:

По масиву опитаних загаломЗахідЦентрПівденьСхід
Більш релігійною і віруючою людиною, ніж були раніше25,731,224,322,023,3
Менш релігійною і віруючою людиною, ніж були раніше4,04,14,00,55,9
Жодних змін у Вашому ставленні до релігії і віри не сталося65,262,065,875,163,0
Важко відповісти5,12,85,92,47,8


Чи є Ви членом певної релігійної громади (парафії)?

По масиву опитаних загаломЗахідЦентрПівденьСхід
Так26,545,820,114,820,1
Ні67,242,376,382,873,5
Важко відповісти6,311,83,62,46,4


Від початку широкомасштабної війни Росії проти України (після 24 лютого цього року) порівняно з «довоєнним» часом Ви відвідуєте церкву (молитовний будинок)…

По масиву опитаних загаломЗахідЦентрПівденьСхід
Частіше10,818,18,07,78,8
Рідше12,512,412,57,215,0
Як і раніше47,355,246,640,941,7
Раніше зовсім не відвідували і не відвідуєте зараз26,711,131,041,831,1
Важко відповісти2,63,31,92,43,4


Яку роль, на Вашу думку, відіграє Церква в сучасному українському суспільстві?

По масиву опитаних загаломЗахідЦентрПівденьСхід
Церква відіграє позитивну роль58,778,254,459,641,4
Церква не відіграє помітної ролі26,111,629,528,836,5
Церква відіграє негативну роль3,32,82,21,97,1
Інше1,41,71,52,40,5
Важко відповісти10,45,712,47,214,5


На вашу думку, які завдання є першочерговими для релігійних об’єднань під час війни? 
(респондент міг вибрати до трьох варіантів відповіді)

По масиву опитаних загаломЗахідЦентрПівденьСхід
Помʼякшення наслідків руйнування міст, сіл, соціальної та транспортної інфраструктури18,113,518,526,918,8
Надання психологічної допомоги54,355,558,456,742,6
Допомога у вирішенні соціальних і матеріальних проблем громадян39,533,841,652,436,2
Допомога Збройним силам України45,550,149,938,833,6
Залучення міжнародної уваги та допомоги Україні28,425,830,021,232,3
Допомога внутрішньо переміщеним особам23,324,023,126,820,8
Забезпечення потреб українських біженців за кордоном3,64,13,13,83,7
Жодне з наведеного3,93,12,85,86,4
Важко відповісти7,55,75,56,315,0


Чи відомо Вам про випадки, коли релігійні громади (будь-якої релігійної належності) після початку широкомасштабної війни Росії проти України (після 24 лютого) вчиняли такі дії…?

(Мова лише про випадки, з якими Ви стикалися особисто, а не ті випадки, про які Ви знаєте із засобів масової інформації, або з розповідей інших людей)

Так, відомоНі, не відомоНе відповіли
Надавали прихисток біженцям
По масиву опитаних загалом40,259,50,4
Захід52,746,60,7
Центр35,864,10,1
Південь26,973,10,0
Схід39,759,80,5
Облаштовували у приміщеннях храмів бомбосховища
По масиву опитаних загалом26,773,10,2
Захід25,573,80,7
Центр24,475,50,1
Південь25,075,00,0
Схід34,165,90,0
Надавали допомогу медичним та соціальним закладам
По масиву опитаних загалом24,175,40,5
Захід30,168,81,1
Центр22,177,80,1
Південь13,586,10,5
Схід26,073,80,2
Допомагали в евакуації жителів із окупованих територій та територій, що перебувають під обстрілами
По масиву опитаних загалом20,978,90,3
Захід21,877,60,6
Центр18,681,30,1
Південь11,188,90,0
Схід29,370,40,2
Надавали матеріальну допомогу біженцям
По масиву опитаних загалом43,556,10,4
Захід56,443,30,4
Центр42,656,90,6
Південь36,163,90,0
Схід32,467,60,0
Надавали допомогу Збройним Силам України
По масиву опитаних загалом47,751,60,7
Захід69,929,01,1
Центр42,457,00,6
Південь33,265,91,0
Схід36,863,20,0
Надавали допомогу жителям деокупованих і прифронтових територій
По масиву опитаних загалом24,275,40,4
Захід25,573,90,6
Центр21,078,60,3
Південь21,578,00,5
Схід30,669,20,2
Залучали чи розподіляли гуманітарну допомогу з-за кордону
По масиву опитаних загалом33,366,10,5
Захід30,868,60,6
Центр36,263,30,6
Південь26,973,10,0
Схід34,165,40,5
Привласнювали гуманітарну допомогу або використовували її в корисливих цілях
По масиву опитаних загалом4,595,20,3
Захід6,692,80,6
Центр3,096,70,2
Південь1,498,60,0
Схід6,493,60,0
Висловлювали підтримку діям Росії
По масиву опитаних загалом6,093,70,3
Захід4,195,20,7
Центр6,793,10,1
Південь0,599,50,0
Схід10,089,70,2
Допомагали окупантам
По масиву опитаних загалом4,295,60,2
Захід4,195,40,6
Центр2,897,10,1
Південь0,599,50,0
Схід9,690,40,0


На Вашу думку, чи достатньою мірою релігійні громади (будь-якої релігійної належності) після початку широкомасштабної війни Росії проти України (після 24 лютого) реалізують такі дії?

Роблять все, що можливо в цьому напряміРоблять досить багатоМало що роблятьНічого не роблятьВажко відповісти
Надання допомоги біженцям
По масиву опитаних загалом18,333,415,53,229,6
Захід26,441,49,40,921,8
Центр16,330,719,13,030,9
Південь13,938,922,12,922,1
Схід14,225,513,06,640,7
Надання допомоги Збройним Силам України
По масиву опитаних загалом19,230,115,23,531,9
Захід29,840,38,91,519,6
Центр15,728,519,13,333,5
Південь20,626,817,73,331,6
Схід12,021,814,26,845,2
Надання допомоги жителям деокупованих і прифронтових територій
По масиву опитаних загалом14,521,314,65,943,7
Захід17,924,510,96,640,0
Центр13,820,816,04,944,4
Південь13,525,018,32,940,4
Схід11,816,214,78,648,8


Чи релігійна громада, до якої Ви належите, з початку широкомасштабної війни Росії проти України (після 24 лютого) вчиняла такі дії?, 
% серед тих, хто є членом певної релігійної громади (парафії)

ТакНіНе знаю, важко відповісти
Надавала прихисток біженцям58,822,119,0
Облаштовувала у приміщенні храму бомбосховище28,350,221,5
Надавала допомогу медичним та соціальним закладам37,727,035,4
Допомагала в евакуації жителів із окупованих територій та територій, що перебувають під обстрілами26,835,337,9
Надавала матеріальну допомогу біженцям73,811,115,1
Надавала допомогу Збройним Силам України73,57,219,3
Надаала допомогу жителям деокупованих і прифронтових територій34,724,440,9
Залучала чи розподіляла гуманітарну допомогу з-за кордону41,323,635,2


Чи отримували Ви під час війни від Вашої релігійної громади?, 
% серед тих, хто є членом певної релігійної громади (парафії)

Так, отримувалиНі, не отримували, хоча потребували їїНе потребували такої підтримкиНе відповіли
Психологічну підтримку46,86,147,00,1
Моральну підтримку54,14,441,20,3
Матеріальну підтримку21,712,465,90,0

#війна #церква #суспільство #релігія #УСП #USP

Джерело

COVID-19 Live