fbpx

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 5-13 лютого 2022 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2004 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Ставлення в Україні до Росії

У перебігу дослідження українцям, як і раніше, ставилося запитання «Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?»Порівняно з листопадом 2021 року зараз з 39% до 34% знизилася частка тих, хто добре ставиться до Росії. Можна бачити, що ставлення до Росії різко погіршилося після 2014 року, досягнувши «дна» у травні 2015 року. Після цього до лютого 2019 року простежувалося покращення ставлення до Росії, а з лютого 2020 року ми бачимо знову погіршення ставлення.

Графік 1. Динаміка доброго і поганого ставлення населення України до Росії

  • · Ставлення українців до Росії  суттєво залежить від регіону: на Заході позитивно ставляться до Росії 21%, у Центрі – 31%, на Півдні – 45%, на Сході – 53%. Водночас на Заході найбільше тих, хто ставиться негативно до Росії – 64%. У Центрі негативно ставляться – 55%, на Півдні – 40%, на Сході – 30% (див. таблицю 2).
  • · У листопаді 2021 року КМІС ставив більш розширений блок запитань . Результати показали, що респонденти, які зберігають позитивне ставлення до Росії, більшою мірою сприймають «Росію» як «звичайних людей» / «російську культуру» / тощо (враховуючи, що 43% мають близьких родичів у Росії). Водночас респонденти, які мають негативне ставлення, більше асоціюють «Росію» з «російською владою» / «державою». Разом з цим абсолютна більшість респондентів негативно ставляться до влади Росії.

Думки українців щодо того, якими мають бути відносини України і Росії

Респондентам також ставилося запитання «Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?». Як і раніше, абсолютна більшість – 92% – респондентів вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами. Причому, порівняно з листопадом 2021 року показник навіть зріс (з 88%). Лише 5% респондентів вважають, що Україна і Росія мають об’єднатися в одну державу.

Графік 2. Яких відносин з Росією хочуть в Україні?* 

Лінія на графіку «Україна і Росія мають бути незалежними» – це сума перших двох стовпчиків у таблиці 6, тобто  відсоток тих, хто хоче незалежності з кордонами та митницями, і тих, хто хоче незалежності, але без кордонів і митниць (див таблиці нижче).

  • · У всіх регіонах абсолютна більшість респондентів – від 95% на Заході до 86% на Сході – вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами (підтримка об’єднання в одну державу варіює від 1% на Заході до 11% на Сході). Якщо окремо аналізувати Донецьку і Луганські області (підконтрольні Україні території), то 84% вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами, а за об’єднання виступають 14%.

Додаток 1. Формулювання і порядок запитань з анкети

Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?  ОДНА ВІДПОВІДЬ

Відносини України з Росією мають бути такими ж, як з іншими державами  – із закритими кордонами, візами, митницями1
Україна й Росія мають бути незалежними, але дружніми державами  – з відкритими кордонами, без віз і митниць2
Україна й Росія мають об’єднатися в одну державу3
ВС/НВ9

Як Ви в цілому ставитесь зараз до Росії?

дуже добре1 в основному погано3ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 9
в основному добре2 дуже погано4

Додаток 2. Склад регіонів України

Західний макрорегіон –  Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області; 

Центральний макрорегіон –  м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області;

Південний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області;

Східний макрорегіон –  Харківська, Донецька, Луганська область (райони, підконтрольні Україні)

Додаток 3.  ТАБЛИЦІ

Таблиця 1. Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?  

В УКРАЇНІ ДО РОСІЇ ставляться, %
Датадуже добре/в основному добрев основному погано/дуже поганоВАЖКО СКАЗАТИРАЗОМ
Квіт.088875100
Вер.088893100
Лют.099154100
Трав.099343100
Жовт.099263100
Бер.109064100
Чер.109263100
Жовт.109343100
Лист.1180137100
Лют.128596100
Вер.1283116100
Лют.138587100
Трав.1381109100
Лист.1382108100
Лют.1478139100
Трав.14523810100
Вер.14484111100
Груд.14374816100
Лют.15345115100
Трав.15305614100
Вер.15345313100
Лют.16364713100
Трав.16424315100
Вер.16404614100
Груд.16404713100
Лют.17394615100
Трав.17443719100
Вер.17374617100
Груд.17423919100
Лют.18453818100
Вер.18483219100
Лют.19572717100
Вер.19543511100
Лют.20543313100
Вер.20424216100
Лют.21414217100
Лис.21394714100
Гру.22345015100

Таблиця 2. Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії? 

                    Розподіл за регіонами, лютий 2022 р., %

 Україна в цілому, %ЗахіднийЦентральнийПівденнийСхідний
Дуже добре42379
В основному добре3019283844
В основному погано2325271918
Дуже погано2739282112
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ1515141618
РАЗОМ100100100100100

Таблиця 3. Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? 

 В УКРАЇНІ
ДатаВони мають бути такими самими, як з іншими державами – з закритими кордонами, візами, митницямиУкраїна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз та митницьУкраїна і Росія мають об‘єднатись в одну державуВажко сказатиРазом
Квіт.081067203100
Вер.081766162100
Лют.09868231100
Трав.091065232100
Жовт.091167193100
Бер.101167193100
Чер.101270162100
Жовт.101067202100
Лист.111367161100
Лют.121369162100
Вер.121172143100
Лют.131368163100
Трав.131169145100
Лист.13127396100
Лют.141568125100
Трав.14325485100
Вер.14454456100
Груд.14504235100
Лют.15484346100
Трав.15454627100
Вер.15464527100
Лют.164243411100
Трав.16444439100
Вер.16494336100
Груд.16454637100
Лют.17474327100
Трав.17434746100
Вер.17494048100
Груд.174540411100
Лют.18444439100
Вер.2018385048100
Лют.2019394849100
Вер.2019414937100
Лют.2020395137100
Вер.2020395155100
Лют.2021394966100
Лис.2021394966100
Лют.2022444853100

Таблиця 4. Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?

 Розподіл за регіонами, лютий 2022 р., %

 Україна в цілому, %ЗахіднийЦентральнийПівденнийСхідний
Вiдносини України з Росiєю мають бути такими ж, як з iншими, з візами і митницями4455493523
Україна й Росiя мають бути незалежними, але без віз і митниць4840455462
Україна й Росiя мають об’єднатися в одну державу513811
ВАЖКО СКАЗАТИ34333
РАЗОМ10010010010021006

Джерело

COVID-19 Live