fbpx

Національний банк України затвердив пріоритетні напрями для досліджень до 2025 року.

До них належать:

1) підвищення результативності монетарної політики.

НБУ вважається “молодим” таргетером інфляції порівняно з іншими країнами. А враховуючи, що фінансові ринки, поведінка економічних агентів та формування очікувань еволюціонують у процесі становлення режиму інфляційного таргетування, для всебічної аналітичної підтримки рішень з монетарної політики необхідне подальше дослідження монетарної трансмісії та її еволюції. Зокрема, у цьому напрямі пропонується досліджувати:

  • довгострокові тренди та рівноважні стани ключових макроекономічних змінних;
  • доцільність перегляду інфляційної цілі НБУ;
  • нові джерела даних та їх аналіз для цілей політики;
  • комунікацію та її вплив на очікування економічних агентів;
  • вплив монетарної політики провідних центральних банків;
  • ефекти від запровадження е-гривні для монетарної політики;

2) забезпечення фінансової стабільності.

Фінансова система України сьогодні стійкіша, ніж у попередні роки. Навіть  попри коронакризу, за підсумками 2020 року, банківська система в цілому була прибутковою та достатньо капіталізованою, про що свідчать оцінка якості активів та стрес-тестування. Результати ж банківської системи 2021 року демонструють рекордні прибутки. Водночас з огляду на поточні виклики для подальшого забезпечення фінансової стабільності  планується дослідити:

  • моделі для цілей макропруденційної політики;
  • детермінанти кредитування;
  • вплив розвитку віртуальних активів на фінансову стабільність;

3) довгострокові виклики в реальному секторі економіки.

Демографічні процеси, зокрема старіння населення та трудова міграція, матимуть вплив на ринки праці, продуктивність та загалом на економіку в середньостроковій перспективі. Тому фактор демографії є важливим предметом для досліджень НБУ.

Зміна клімату також є одним із викликів сьогодення, якому приділятимуть більше уваги дослідники центрального банку;

4) розвиток цифрових ринків, продуктів та їх регулювання.

Для використання переваг хвилі інновацій, що охопила платіжну та ринкову інфраструктуру, та для забезпечення пришвидшеного розвитку цифрових фінансових ринків України необхідно знайти баланс між потребою в забезпеченні належних регуляторних вимог і заохоченням до підприємницьких інновацій. Нові дослідження в цьому напрямі здатні забезпечити розуміння імовірного напряму та спільної еволюції приватних цілей інституційних вимог для ефективного функціонування фінансового ринку в Україні.

Джерело

COVID-19 Live