fbpx

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: НАЛЕЖНІСТЬ ДО ОКРЕМИХ ГРУП І
КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТОМ

▪ Серед окремих цільових груп населення найбільше респондентів
належать до групи людей похилого віку (65 років і старше) (19.8%
серед усіх респондентів). Далі йдуть люди з інвалідністю (8%).
▪ Найменше респондентів належать до груп батьків, які самі
виховують дитину (3.5%), батьків дітей з інвалідністю (3%),
ветеранів АТО / ООС (2.5%) і ВПО (2%).
▪ Загалом, 34% респондентів належать до принаймні однієї з цих
груп.
▪ 69% респондентів користуються інтернетом на щоденній основі
не рідше 3 годин. Ще 16% користуються менш регулярно, не
більше 2-3 годин на тиждень.
▪ Серед окремих цільових груп найбільше користуються
інтернетом респонденти, які самі виховують дитину (84%
регулярних користувачів і лише 3%, які взагалі не користуються),
ВПО (відповідно, 82% і 7%). Дещо менше користуються
інтернетом батьки дітей з інвалідністю (74% і 11%) та ветерани
(66% і 11%). Серед респондентів з інвалідністю 51%
користуються інтернетом щодня, а 28% узагалі не користуються.
Найрідше користуються інтернетом люди похилого віку – 31%
роблять це щодня, у той час як 46% узагалі не користуються.
▪ Істотна диференціація в користуванні інтернетом зберігається у
розрізі віку: якщо 94.5% респондентів у віці до 30 років щоденно
користуються інтернетом, то зі зростанням віку показник
знижується і досягає 27% серед 70+ річних респондентів.

КОРИСТУВАННЯ ДЕРЖАВНИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ ПОСЛУГАМИ

▪ За останній рік користування державними електронними
послугами зросло з 53% до 60%, тобто станом на вересень 2021
року 3 з 5 респондентів мали досвід користування такими
послугами за останній рік.
▪ Серед конкретних послуг найбільш поширеним є користування
«Дією», причому рівень користування зріс з 13% у 2020 році до
30% у 2021 році. Іншими топ-послугами є питання особистого
транспорту (15%), отримання паспортів та інші контакти ДМС
(14%), отримання субсидій (13%), питання пенсійного
забезпечення (11.5%), питання, пов’язані з приватним
підприємництвом (11%), питання оподаткування (10.5%),
отримання інформації з державних реєстрів (10%).
▪ Серед окремих груп населення найбільше користувалися
державними електронними послугами ВПО – 78% (з них 55%
користувалися «Дією»). Далі за цим показником ідуть ветерани
(74%). Серед респондентів, які самі виховують дитину, 64%
користувалися такими послугами, а серед респондентів з
інвалідністю і респондентів з дітьми з інвалідністю – відповідно,
53% і 56%. Найменше користувалися послугами люди похилого
віку – 36%.
▪ Більше такими послугами користувалися чоловіки, більш молоді
респонденти, жителі більших населених пунктів та більш освічені
респонденти. Водночас, найбільш істотний «розрив» у
користуванні простежується залежно від віку: якщо серед 18-29
річних респондентів 80% користувалися принаймні однією
послугою, то серед 70+ річних – 32%.
▪ Серед тих, хто користувався послугами, 78% вважають досвід
більше або дуже позитивним (щоправда, з них 59% говорять про
саме «більше позитивний» досвід і говорили про потребу деякого
покращення). Водночас, 54% вважають більш зручним способом
саме онлайн, а відвідування ЦНАП – 11%. (Обидва способи
вважають зручними – 25%.)
▪ Основна причина, чому деякі респонденти не користувалися
такими послугами – не було потреби (про це говорять 62% таких
респондентів). Далі йдуть брак навичок (22%) і відсутність
пристрою з виходом в інтернет (17%).
▪ Топ-аспекти, які найбільш важливі для користування державними
електронними послугами: наявність номеру телефону куди
можна звернутися, якщо щось пішло не так (24% зараховують до
топ-3), короткі і чіткі пояснення (17%), захищеність персональних
даних (16%), онлайн-чат з консультантами (13%), доступ до
послуги без реєстрації або з мінімальною верифікацією (11%). По
10% респондентів також говорили про відео-інструкції, доступ
лише за допомогою цифрового підпису, збереження даних у
чернетці, зрозумілий дизайн, мінімум переходів.
▪ 74% серед усіх респондентів називають принаймні одну
ситуацію, в якій вони були б зацікавлені мати дієвий електронних
сервіс, в т.ч. серед тих, хто не мав досвіду користування
послугами, 60% називають принаймні одну сферу. Найбільше
респондентів говорили про отримання паспорту для виїзду
закордон (21% респондентів зараховують цю ситуацію до топ-3,
в яких у них є інтерес), операції з персональним транспортом
(15%), субсидії (14.5%), отримання внутрішнього паспорту (14%),
ведення малого бізнесу (12%), реєстрацію місця проживання
(12%), доступ до медичної картки (10%).

МАТЕРІАЛИ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ ДЕРЖАВНИМИ
ЕЛЕКТРОННИМИ ПОСЛУГАМИ

▪ 55% респондентів бачили матеріали, які розповідають про
державні електронні послуги.
▪ Серед конкретних каналів найбільше респондентів (39% серед
усіх респондентів) говорили про рекламу в соціальній мережі.
Про зовнішню рекламу у своєму населеному пункті, брошури в
ЦНАП, плакати в ЦНАП говорили по 12-16% респондентів

Джерело

COVID-19 Live