fbpx

Результати опитування громадян України віком від 18 років, які на початку російської агресії виїхали з України у зв’язку з воєнними діями, і зараз повертаються в Україну. Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова у Закарпатській області. З 11 квітня по 6 травня 2022 року були опитані 105 респондентів.

Деякі результати наводяться у порівнянні з даними опитування громадян України, що виїжджали з країни у зв’язку з воєнними діями (опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова на пунктах пропуску через державний кордон України у Закарпатській області, з 15 березня по 1 квітня 2022 року був опитаний 101 респондент).


Біженці, що повертаються до України: штрихи до портрету

Серед громадян України, які на початку російської агресії виїхали з України у зв’язку з воєнними діями, і зараз повертаються в країну, переважають жінки (87%, так само як жінки становили більшу частину тих, хто виїжджав з країни на початку війни).

Якщо серед тих, хто на початку війни виїжджав з країни, найбільшу групу респондентів становили люди віком від 30 до 39 років (37%), то серед тих, хто повертається, частка представників цієї вікової групи становить 25%. Це може бути пов’язано з тим, що серед тих, хто повертається, менше порівняно з тими, хто виїжджав, людей, які їдуть з дітьми (відповідно 45% і 63%), а саме представники вікової групи 30-39 років найчастіше мають неповнолітніх дітей. І, відповідно, серед тих, хто в’їжджає, порівняно з тими, хто виїжджав, більше тих, хто їде сам (відповідно 31% і 13%). Що свідчить про те, що ті громадяни України, які мають неповнолітніх дітей, поки що рідше повертаються в Україну (або ж, як говорили інтерв’юерам деякі з них, залишають дітей на інших родичів, а повертаються в країну самі).

Ще 6% респондентів відповіли, що повертаються разом з внуками, 14% — з чоловіком чи дружиною, 12% — з батьками (своїми чи свого чоловіка/жінки), 10,5% — з іншими родичами, 5% — з друзями, знайомими.

Як і серед тих, хто виїжджав, переважну більшість тих, хто повертається (66%) становлять люди з вищою або незакінченою вищою освітою, 24% — із середньою спеціальною освітою, і лише 10,5% — із загальною або неповною середньою освітою.

Як і серед тих, хто виїжджав, найбільш представленими серед опитаних соціальними групами є кваліфіковані робітники (23%) та висококваліфіковані фахівці (22%), але менше представлені підприємці (8%, тоді як серед тих, хто виїжджав, вони становили 20%).

Серед тих, хто виїжджав, більше половини становили жителі Сходу та Півдня країни (51,5%) і центральних областей (45%, у тому числі 31% — жителі Києва та Київської області), і лише 4% — жителі західних областей. Серед тих, хто повертається, переважну більшість (69%) становлять жителі центральних областей — переважно це жителі Києва (35%) та Київської області (17%). 12% тих, що повертаються — жителі Східного регіону, 9% — Південного регіону, 10,5% — Західного регіону.

73% опитаних відповіли, що після повернення в Україну планують поселитися в тій же області, де проживали до війни, 26% — що планують поселитися в іншій області (переважно це жителі Східного регіону).

Ті, хто планує поселитися в іншій області, а не тій, в якій проживали до війни, частіше називають області Західного регіону (15% усіх опитаних), або Київ чи Київську область (7%).

Як і серед тих, хто виїжджав, серед тих, що повертаються, більшість (53%) відповіли, що вдома говорять переважно російською мовою, 43% — українською, 1% — іншою мовою. Але так само більшість (72%) опитаних вважають рідною українську мову, 16% — російську, 1% — іншу мову.

79% респондентів відповіли, що мали роботу до війни. Серед тих, хто до війни мав роботу, 49% впевнені, що після повернення будуть працювати там само, де й працювали раніше, ще 28% сподіваються на це, 7% сподіваються знайти іншу роботу, а 16% ще не знають, де будуть працювати і чи їм вдасться знайти роботу.


Оцінка респондентами допомоги, що їм надавалася

Відповідаючи на запитання, чи отримували вони будь-яку допомогу під час перебування за кордоном, 64% респондентів відповіли, що отримували допомогу від державних органів країни перебування, 64% — що отримували допомогу від пересічних громадян країни перебування, з якими вони раніше не були знайомі, 56% отримували допомогу від волонтерських організацій, 39% — від родичів, знайомих, друзів, 29% — від Української держави, 18% — від релігійних організацій, 18% — від закордонних фондів, установ, підприємств. Лише 4% відповіли, що не отримували жодної допомоги.

Оцінюючи підтримку та допомогу, яка була їм надана в країні, де вони перебували, з боку державних органів країни перебування, недержавних організацій, громадян цих країн, 62% відповіли, що дуже нею задоволені, 29% — що скоріше задоволені, 6% — що скоріше не задоволені, і жоден не відповів, що зовсім нею не задоволений.


Самооцінка психологічного стану

Оцінюючи власний психологічний стан на 24 лютого (на початок війни) за шкалою від 0 до 10, де 0 означає «максимальний рівень спокою, упевненості», а 10 відповідає максимальному рівню паніки, страху, невпевненості, респонденти його оцінили в середньому 7,9 балами (57% оцінили балами від 8 до 10, що відповідають високому рівню паніки, страху, невпевненості).

Оцінюючи власний психологічний стан на час опитування, респонденти його оцінили в середньому 5,5 балами. При цьому частка тих, хто оцінив його балами від 8 до 10, зменшилася порівняно з початком війни з 57% до 15%, що свідчить про істотне покращення психологічного стану порівняно з початком війни.

94% опитаних вірять у те, що Україна переможе в цій війні, і жоден з опитаних не дав негативної відповіді (6% — вагаються з відповіддю).


Оцінка дій державного керівництва України та міжнародної допомоги

Дії державного керівництва України під час російської агресії 80% респондентів оцінюють позитивно, лише 2% — негативно (18% не змогли оцінити).

47% опитаних вважають достатньою допомогу міжнародного співтовариства Україні, 36% — вважають, що допомога і підтримка України з боку інших країн повинна бути більшою. Тоді як у другій половині березня серед тих, хто виїжджав з України, вважали її достатньою 35%, вважали недостатньою — 43%.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані у таблицях наведені у відсотках до всіх опитаних, якщо не вказано інше)
Стать респондента:

Серед тих, хто виїжджав з УкраїниСеред тих, хто повертається
Чоловіча16,813,3
Жіноча83,286,7


Вік респондента:

Серед тих, хто виїжджав з УкраїниСеред тих, хто повертається
Молодші 30 років18,825,0
30–39 років36,625,0
40–49 років25,723,1
50–59 років7,912,5
60 років і старші10,914,4


Яку освіту Ви отримали?

Серед тих, хто виїжджав з УкраїниСеред тих, хто повертається
незакінчена середня0,01,9
загальна середня5,98,6
середня спеціальна17,823,8
вища або незакінчена вища76,265,7

Ваш соціальний статус:

Серед тих, хто виїжджав з УкраїниСеред тих, хто повертається
Керівник підприємства, установи3,00,0
Керівник підрозділу підприємства5,92,9
Підприємець19,87,6
Спеціаліст технічного профілю7,99,5
Спеціаліст з природничих наук5,00,0
Спеціаліст гуманітарного профілю (в т. ч.економісти, юристи, фахівці в галузі освіти,мистецтва, охорони здоров’я тощо)12,912,4
Кваліфікований робітник16,822,9
Службовець2,08,6
Некваліфікований робітник5,07,6
Робітник сільського господарства, КСП0,04,8
Фермер, орендар0,00,0
Учень, студент4,05,7
Домогосподарка5,93,8
Пенсіонер6,911,4
Непрацездатний (в тому числі інваліди)1,00,0
Непрацюючий (але не зареєстрованийяк безробітний)3,02,9
Офіційно зареєстрований безробітний0,00,0
Інше1,00,0


Ви повертаєтеся
 з-за кордону: (виберіть всі варіанти, що Вам підходять)

Ви виїздите за кордон: (Серед тих, хто виїжджав з України)Ви повертаєтеся з-за кордону: (Серед тих, хто повертається)
Самі12,931,4
З дітьми63,444,8
З внуками4,05,7
З Вашими батьками чи батьками чоловіка, дружини20,812,4
З чоловіком, з дружиною16,814,3
З іншими родичами13,910,5
З друзями, знайомими6,94,8


До початку війни (до 24 лютого) Ви проживали…

У міській місцевості78,1
У сільській місцевості21,9


В якій області Ви проживали до початку війни (до 24 лютого)?

Серед тих, хто виїжджав з УкраїниСеред тих, хто повертається
Вінницька1,00,0
Волинська0,00,0
Дніпропетровська2,01,9
Донецька7,91,9
Житомирська1,03,8
Закарпатська3,01,9
Запорізька6,92,9
Івано-Франківська0,00,0
Київська11,917,1
Київ18,835,2
Кіровоградська3,00,0
Луганська1,00,0
Львівська0,03,8
Миколаївська5,02,9
Одеська5,05,7
Полтавська3,01,0
Рівненська1,01,0
Сумська1,03,8
Тернопільська0,03,8
Харківська18,85,7
Херсонська5,00,0
Хмельницька0,01,0
Черкаська2,01,0
Чернігівська3,05,7
Чернівецька0,00,0


Після повернення в Україну Ви плануєте поселитися в тій же області, де проживали до війни, чи в іншій?

У тій же самій області, що й до початку війни73,3
В іншій області25,7
Не відповіли1,0


Якщо в іншій, то в якій саме?

Вінницька1,0
Житомирська1,0
Закарпатська3,8
Івано-Франківська1,9
Київська1,9
Київ4,8
Львівська7,6
Одеська1,0
Тернопільська1,9
Не відповіли1,0


Якою мовою Ви переважно розмовляєте вдома?

Серед тих, хто виїжджав з УкраїниСеред тих, хто повертається
Російською63,453,3
Українською30,742,9
Іншою3,01,0
Важко відповісти3,02,9


Яку мову Ви вважаєте рідною?

Серед тих, хто виїжджав з УкраїниСеред тих, хто повертається
Російську21,816,2
Українську65,372,4
Іншу4,01,0
Важко відповісти8,910,5


Чи мали Ви роботу до війни?

Так79,0
Ні20,0
Не відповіли1,0


Після повернення чи матимете Ви роботу?, % серед тих, мав роботу до війни

Ви ВПЕВНЕНІ, що будете працювати там само, де й працювали до війни49,4
Ви СПОДІВАЄТЕСЯ, що будете працювати там само, де й працювали до війни27,7
Ви сподіваєтеся, що знайдете іншу роботу7,2
Ви ще не знаєте, де будете працювати і чи вдасться Вам знайти роботу15,7


Скажіть будь-ласка чи отримували Ви будь-яку допомогу під час Вашого перебування за кордоном? ( респондент міг обрати всі слушні варіанти відповіді )

Так, отримували допомогу від державних органів країни перебування63,8
Так, отримували допомогу від Української держави28,6
Так, отримували допомогу від волонтерських організацій56,2
Так, отримували допомогу від релігійних організацій18,1
Так, отримували допомогу від закордонних фондів, установ, підприємств18,1
Так, отримували допомогу від родичів, знайомих, друзів39,0
Так, отримували допомогу від пересічних громадян країни перебування, з якими Ви раніше не були знайомі63,8
Ні, не отримували жодної допомоги3,8
Важко відповісти.0,0


Оцініть підтримку та допомогу, яка була Вам надана в країні, де Ви перебували, з боку державних органів країни перебування, недержавних організацій, громадян цих країн. Наскільки Ви задоволені нею?

Дуже задоволені61,9
Скоріше, задоволені28,6
Скоріше, не задоволені5,7
Зовсім не задоволені0,0
Важко відповісти3,8


Як Ви оцінюєте дії державного керівництва України під час російської агресії?

Серед тих, хто виїжджав з УкраїниСеред тих, хто повертається
Позитивно78,280,0
Негативно2,01,9
Важко відповісти19,818,1


Чи вірите Ви в те, що Україна переможе в цій війні?

Серед тих, хто виїжджав з УкраїниСеред тих, хто повертається
Так89,194,3
Ні1,00,0
Важко відповісти9,95,7


Чи вважаєте Ви достатньою допомогу міжнародного співтовариства Україні?

Серед тих, хто виїжджав з УкраїниСеред тих, хто повертається
Так, вважаю достатньою34,746,7
Ні, допомога і підтримка України з боку інших країн повинна бути більшою42,636,2
Важко відповісти22,817,1


Оцініть будь-ласка за шкалою від 0 до 10 Ваш стан на 24 лютого (початок війни), де 0 означає максимальний рівень спокою, упевненості, а 10 максимальний рівень паніки, страху, невпевненості

Максимальний рівень спокою, упевненостіМаксимальний рівень паніки, страху, невпевненостіВажко відпо-вістиСередній бал
012345678910
Серед тих, хто виїжджав з України2,04,05,96,95,910,95,96,913,913,923,80,06,7
Серед тих, хто повертається0,01,01,01,01,92,913,321,912,418,126,70,07,9


Оцініть будь-ласка за шкалою від 0 до 10 ваш стан на сьогодні (час коли ви перетинаєте кордон), де 0 означає максимальний рівень спокою, упевненості, а 10 максимальний рівень паніки, страху, невпевненості

Максимальний рівень спокою, упевненостіМаксимальний рівень паніки, страху, невпевненостіВажко відповістиСередній бал
012345678910
Серед тих, хто виїжджав з України3,01,05,95,910,921,812,916,88,910,92,00,05,7
Серед тих, хто повертається1,03,81,96,713,319,024,814,312,41,01,90,05,5

Джерело

COVID-19 Live