fbpx

Увага до “спеціальної військової операції” продовжує знижуватися. Найбільш об’єктивним джерелом інформації щодо ситуації навколо України респонденти вважають телебачення, проте велика частка тих, хто не вважає його досить об’єктивним. Більшість респондентів, як і раніше, стурбовані подіями в Україні. Підтримка дій російських збройних сил України залишається високою.

За ситуацією навколо України уважно стежать 56% респондентів (зокрема 22% стежать “дуже уважно” та 34% “досить уважно”). Увага до того, що відбувається, продовжує поступово знижуватися.

Уважніше за подіями стежать люди віком 55 років і старші: 71% з них уважно спостерігають; з групи 40-54 року уважно стежать 57% респондентів, із групи 25-39 років – 45%, у наймолодшій групі, 18-24 роки, – 34%.

Трохи більше половини (53%) респондентів вважають, що телебачення є об’єктивним у висвітленні ситуації навколо України: 21% вважають його повністю об’єктивним, третина (32%) — здебільшого об’єктивним. Лише близько третини респондентів говорять про об’єктивність соціальних мереж та інтернет-видань.

Занепокоєння подіями в Україні також починає поступово знижуватися. Найменше стурбовані тим, що відбувається наймолодші респонденти: 66% з них вони турбують, при цьому лише 14% опитаних вони дуже турбують, трохи більше половини (52%) — швидше турбують. Найбільше занепокоєння й у найстаршої вікової групи (55 років і старше).

Підтримка дій російських збройних сил в Україні у травні трохи зросла, але не досягла рівня березня. Сьогодні про свою підтримку говорять 77% респондентів (у тому числі 47% “певно підтримують”, і ще 30% “швидше підтримують”); не підтримують сумарно 17%. Найбільшу підтримку демонструють старші покоління респондентів, серед молодих “безумовна підтримка” спецоперації є помітно нижчою.

Більшість респондентів (73%) вважають, що спеціальна військова операція просувається успішно, іншої думки дотримуються 15% опитаних. У квітні 68% вважали, що спецоперація проходить успішно, 17% – що неуспішно.

Близько третини респондентів вважають, що такі люди, як вони, несуть моральну відповідальність за загибель мирних жителів та руйнування в Україні, 58% вважають, що, безумовно, не несуть. Порівняно з квітнем частка опитаних, які визнають відповідальність, зросла на 8 п.п.

У суспільстві немає чіткої думки про те, як довго може тривати військова спецоперація. Близько третини (37%) вважають, що вона може тривати до півроку: 2% – не більше місяця, 9% – від місяця до двох, 26% – від двох місяців до півроку. Ще 44% опитаних вважають, що вона може тривати понад півроку: 23% — від півроку до року, 21% — більше за рік.

Більшість респондентів (75%) вважають, що “спеціальна військова операція” закінчиться перемогою Росії, ще 15% вважають, що жодна зі сторін не зможе здобути гору. У перемогу України, як і раніше, практично ніхто не вірить.

Опитування Левада-центру проведено 26 – 31 травня 2022 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1634 особи віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб’єктах РФ. Дослідження проводиться вдома респондента методом особистого інтерв’ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом із даними попередніх опитувань.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує:

3,4% для показників, близьких до 50%

2,9% для показників, близьких до 25%/75%

2,0% для показників, близьких до 10%/90%

1,5% для показників, близьких до 5%/95%

Джерело

COVID-19 Live