fbpx

Інформація про дослідження Терміни проведення дослідження: 8 – 12 квітня 2021 року; Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей ; Загалом було опитано 2000 респондентів; Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів; Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал з імовірністю 0.95 ): +/- 2,4% для показників близьких до 50%, +/-2.1% для показників, близьких до 25%, похибка +/-1.5% – для показників близьких до 10% та  +/-1.1% – для показників, близьких до 5%. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин.

Джерело

COVID-19 Live