fbpx

Дослідження здійснено у співпраці із доктором соціологічних наук, заступником директора Інституту соціології НАН України Сергієм Дембіцьким.  

• За результатами дев’ятнадцятого загальнонаціонального опитування «Україна в умовах війни», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», загалом на даному етапі українське суспільство характеризується майже однаковою кількістю осіб, які вважають, що у нашому суспільстві відсутні загальновизнані норми (аноміний стан), та осіб, які, навпаки, вважають, що такі норми існують (неаномійний стан). Кількість перших становить 46%, кількість других – 48%. Ще 6% опитаних належать до проміжної групи, про яку важко зробити висновок щодо їх ставлення до існування у суспільстві загальновизнаних норм. 

• Впродовж усієї історії сучасної України у суспільстві домінував аномійний стан, який дуже повільно та непослідовно слабшав (з 82% у 1992 до 72% у 2021). Але після початку широкомасштабної війни росії проти України на початку 2022 року аномійні настрої істотно зменшилися та перестали бути визначальними, хоча й залишаються доволі поширеним. 

• Ключовими індикаторами, які досі вказують на існування аномійних настроїв респондентів є невпевненість у майбутньому та відчуття руйнування того, у що вірили їх батьки. Ці спостереження цілком вкладаються в логіку того, що зараз відбувається в Україні. В той же час, абсолютна більшість респондентів чітко розуміє, що відбувається навколо них, а також впевнені у своїх оцінках того, що є зараз вірним, а що – ні.  

• У регіональному вимірі майже відсутні відмінності щодо аномійного стану серед опитаних. Але такі відмінності присутні серед жителів різних типів поселень, вікових груп та респондентів різної статі:  

1) чим більший розмір населеного пункту, тим менш розповсюдженим є відчуття аномії; 

2) аномійний стан стає більш поширеним зі збільшенням віку; 

3) відчуття аномії є слабшим серед чоловіків у порівнянні з жінкам  

Довідка: Шкала аномії (Anomie Scale, McClosky & Schaar) дає можливість оцінити аномійну деморалізованість. Аномійна деморалізованість – це психологічна реакція людей на соціальну ситуацію, коли одна система норм і цінностей, яка об’єднує людей в спільність, зламана, а інша ще не сформована.  

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики УкраїниВибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів . Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%. Терміни проведення: 20-21 листопада 2022 р.

#аномія #суспільство #Україна #опитування

Джерело

COVID-19 Live