fbpx

Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування «Gremi Personal» (Польща) провів  соціологічне дослідження щодо намірів інтеграції у Польщі українських трудових мігрантів, які там працюють. Мета дослідження – вивчення трансформації настроїв українських трудових мігрантів у Польщі щодо умов роботи, проживання, планів відносно подальшої інтеграції у польське суспільство або навпаки – можливої трудової міграції в інші країни. Перше подібне дослідження Аналітичний центр «Gremi Personal» провів у лютому 2020 року. Це дало можливість вивчити трансформацію намірів українських трудових мігрантів за рік, який припав на пандемію Covid-19.

Дослідження демонструє, як і минулого року, стабільну тенденцію виїзду з України наймолодшого, працездатного населення – віком до 39 років. За рік спостерігається помірна тенденція до збільшення частки жінок в гендерній структурі трудової міграції (у порівнянні з 2020 роком – збільшення на 3%). Більшість респондентів мають або вищу (28,4 %), або професійно-технічну чи середню спеціальну освіту (47,8%). 

На питання щодо задоволення теперішньою роботою у Польщі, швидше задоволені або повністю задоволені – переважна більшість українців (68,3%). Основні три переваги роботи у Польщі для українців були і залишаються економічними: вищий рівень заробітної плати у порівнянні з Україною (80,6%), стабільна економічна ситуація у Польщі (27,9%) та можливість отримати відносно простіше, ніж в інших країнах ЄС, робочу візу чи дозвіл на тимчасове перебування (25,4%). 18,6% українців не задоволені ставленням поляків на роботі і лише 2% в повсякденному житті. Останній показник привертає особливу увагу, адже в минулорічному опитуванні 26% українців так чи інакше відчували негативне ставлення до себе з боку поляків у повсякденному житті.  Причини, які перелічують  респонденти серед основних, що спонукають їх виїжджати з України – також економічні. Головні з них:  безробіття (70,9%), погана економічна ситуація (49%), відсутність перспектив (23,2%), політична нестабільність (22,8%), корупція (14%). При цьому найменше українців стали турбувати війна на Донбасі (лише 7,2%), втрата бізнесу (4,1), злочинність(1,2%) чи погана система медицини (3,1%).

Щодо інтеграційних намірів українців в Польщі. 46,4% українських працівників заявляють про подальші інтеграційні наміри залишитися жити у Польщі. При цьому 37,3% мають економічні наміри заробітку та повернення на Батьківщину. Важливо, щодо повернення в  Україну – таку можливість взагалі не розглядають 35,1%. У 2020 році цей показник був меншим – 30,5%. Що стосується намірів подальшої трудової міграції в європейські країни, окрім Польщі, то 54,1% українців цікавляться можливістю працювати в інших країнах ЄС. Ця тенденція, навіть з огляду на пандемію та локдаун, схожа до 2020 року, коли 56% цікавились такою можливістю. З них 43% тільки розглядають таку можливість і лише 4,2 % займаються вже цим питанням. Локдаун не зменшив наміри їхати в інші країни з метою заробітків, але значно урізав можливості конкретних кроків. Серед найбільш цікавих для роботи країн, окрім Польщі, залишаються приблизно ті ж самі, що й минулого року: Німеччина, Країни Скандинавії, Чехія, Канада, США. Майже вдвічі зросла зацікавленість роботою у країнах Скандинавії (42,5% у 2021 році порівняно з 22% – у минулому)

Дозвіл на тимчасове перебування (т.зв. «карти побиту») мають намір отримати або вже це зробили – 59,7% опитаних  (в 2020 році -53%). Дозвіл на постійне перебування мають намір отримати  ще більше – 66,5% (в 2020 році – 60%). Помітне збільшення цих  показників також говорить про зростання інтеграційних настроїв українців. Але слід враховувати, що відчувши перепони під час локдауну із перетином кордонів або продовженням робочих віз, українці через отримання «карт побиту» намагаються мінімізувати такі проблеми у подальшому. Тим не менш маркерів по зростанню намірів українців інтегруватися в Польщі, вистачає. Так, стосовно наміру перевезення сім’ї у Польщу, то 51,7% – планують цей крок, або вже його  реалізували. І знову спостерігаємо зростання у порівнянні з минулим роком –  41% мали відповідні наміри у 2020 році.

Суттєво зросли наміри українських трудових мігрантів відкрити власний бізнес у Польщі. У 2020 році такі наміри мали 25% українців, тоді як у 2021 році цей показник   вже сягнув 39,8%.

Щодо  купівлі нерухомості у Польщі, в 2020 році –  таку можливість розглядали для себе 34% українських трудових мігрантів, а в 2021 році стався справжній «стрибок» – 55,5% респондентів планують найближчим часом купити нерухомість у Польщі.

Як зазначає власник компанії з міжнародного працевлаштування «Gremi Personal» Євген КИРИЧЕНКО: «З огляду на дані наших двох соціологічних досліджень, в цьому році українці суттєво більше, порівняно з 2020 роком, планують або вже реалізують відкриття власного бізнесу у Польщі, возз‘єднання сімей або створення сімей з поляками/польками, купівлю нерухомості. Значно зріс також попит на отримання дозволів на перебування (карт побиту). Все це вказує на те, що нинішні українські трудові мігранти все частіше розцінюють Польщу, як країну постійного проживання. Зрозуміло, що це вкрай невтішна демографічна та економічна тенденція для України. Однак,не все так позитивно і для Польщі. Не можна стверджувати,  що наміри українців інтегруватися у Польщі автоматично означають їх намір знайти постійне працевлаштування на польському ринку праці. Дослідження фіксує через пандемію зростання незадоволення українців умовами праці на польських підприємствах у порівнянні з минулим роком. Водночас стабільно високою залишається їх зацікавленість трудовою міграцією в інші країни ЄС, США, Канаду, Великобританію.   Отже, якщо будь-яка інша країна, яка цікавить українських трудових мігрантів, запропонує лояльні умови доступу на власний ринок праці, то польський ринок може відчутно втратити українську робочу силу, яка на цей момент становить важливу складову польської економіки. І це залишається ключовим викликом для Польщі».

Метод проведеного соціологічного дослідження: CASI. Опитувальник запрограмовано на платформі «KoboToolBox», згенеровано унікальні посилання з метою недопустити повторне проходження опитування одними і тими самими респондентами. Масив кількісних даних закодовано в частині відкритих відповідей (назви населених пунктів проживання і т.ін) і на його основі розраховано одномірні розподіли.  Всього опитано 1100 респондентів (українських трудових мігрантів) у 82 населенних пунктах Польщі.Статистична похибка: максимум 3.1% Дати польового етапу: 12 – 19 лютого 2021 року.

Довідково:

Адаптація мігранта – процес засвоєння іноземним громадянином зразків поведінки, соціальних норм і цінностей, навичок, що дозволяють йому існувати і успішно діяти в приймаючому суспільству. Адаптація тісно пов’язана з отриманням мігрантом офіційного статусу і легалізацією його перебування.

Інтеграція мігранта – процес включення іноземного громадянина в систему соціальних, правових і культурних відносин приймаючого суспільства як його повноправного і постійного члена; найчастіше пов’язана з отриманням мігрантом права на тимчасове або постійне проживання в країні, а також з отриманням громадянства приймаючої країни.

Джерело

COVID-19 Live