fbpx

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 16 червня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Соціологічне опитування проведене в рамках дослідницького проєкту «Україна: 30 років на шляху до Європи», що фінансується Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Напередодні  Дня Конституції соціологічна служба Центру Разумкова запитувала громадян України про те, якою мірою реалізовані основні принципи Конституції України, яка визначає її як суверенну, незалежну, демократичну, соціальну, правову державу. Згідно з результатами опитування, 67% респондентів вважають, що Україна дійсно є суверенною державою (негативну відповідь дали 26%), незалежною державою називають її 56% респондентів (не вважають незалежною — 39,5%). 60% опитаних дотримуються думки, що Україна є демократичною державою (негативну відповідь дали 33%).

Помітно рідше громадяни України вважають її соціальною державою (41%, що менше, ніж тих, хто її такою не вважає — 45%). І найрідше громадяни України вважають її правовою державою (36%, при 52% негативних відповідей).

Якщо суверенною державою Україну вважають більшість жителів усіх регіонів — від 83% на Заході країни до 50% — на Сході, то незалежною — більшість жителів лише Західного і Центрального регіонів (відповідно 80% і 58%), тоді як більшість жителів Південного і Східного регіонів (відповідно 58% і 56%) її такою не вважають. За всіма зазначеними показниками найкраще оцінюється реалізація конституційних принципів жителями Західного регіону, найгірше — жителями Східного і Південного регіонів. Чим молодші респонденти, тим краще вони оцінюють реалізацію конституційних принципів.

Респонденти також оцінювали, наскільки дотримувалися в Україні протягом останнього року права людини і громадянина за 5-бальною шкалою, де оцінка «1» означала, що права дотримувалися дуже погано, а «5» — що дуже добре.

Найкраще громадяни оцінювали дотримання в Україні таких прав та конституційних принципів: право на свободу пересування, на життя, на свободу слова, думки, совісті і релігії, на свободу виявлення поглядів, на свободу мирних зборів і свободу асоціації з іншими,  на освіту, на гарантію прав і свобод без дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження або інших обставин, право на захист дітей та підлітків, недопустимість катувань та перебування людини в рабстві (дотримання цих прав і принципів оцінюється в діапазоні від 3,5 до 3,7 бала).

Найгірше оцінюється дотримання таких прав та принципів: права на справедливий, відкритий і незалежний суд, презумпції невинуватості у кримінальному праві, права на соціальну та медичну допомогу, на соціальне забезпечення, на працю та справедливу винагороду (дотримання цих прав і принципів  оцінюється в діапазоні від 2,6 до 2,9 бала).

Порівняно з 2006 і 2011 роками, коли проводилися аналогічні опитування, покращилося, за оцінками громадян, дотримання таких прав: на захист дітей та підлітків, на охорону здоров’я, на освіту, на працю та справедливу винагороду, на соціальне забезпечення, на соціальну та медичну допомогу. Порівняно з попередніми роками оцінки громадянами дотримання жодного з прав не знизилися на статистично значущому рівні.

Жителів Західного регіону оцінюють дотримання більшості прав вище, ніж жителі інших регіонів. Чим молодші респонденти, тим вище вони оцінюють дотримання всіх конституційних прав в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

В Конституції Україна визначається як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. На скільки ці ознаки притаманні Україні як державі зараз?, %

 Однозначно такСкоріше такСкоріше ніЗовсім ніВажко відповісти
Суверенна22,843,918,37,97,1
Незалежна20,035,727,212,34,8
Демократична16,443,624,38,77,1
Соціальна9,631,730,614,713,4
Правова8,827,034,617,312,4

В Конституції Україна визначається як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. На скільки ці ознаки притаманні Україні як державі зараз?, за макрорегіонами, %

 Сума відповідей і «Однозначно так» і «Скоріше так»Сума відповідей «Скоріше ні» і «Зовсім ні»Важко відповісти
Суверенна   
Захід82,910,96,3
Центр66,725,28,1
Південь70,725,53,8
Схід50,441,97,7
Незалежна   
Захід79,715,05,2
Центр57,937,84,3
Південь37,558,34,2
Схід39,055,65,5
Демократична   
Захід76,815,77,5
Центр59,132,68,3
Південь52,941,35,8
Схід49,245,55,3
Соціальна   
Захід50,036,014,0
Центр40,243,716,1
Південь31,359,69,2
Схід39,649,610,8
Правова   
Захід42,844,512,7
Центр34,352,912,7
Південь29,259,211,7
Схід34,353,811,9

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області. Центр: Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, а також місто Київ. Південь: Миколаївська, Одеська, Херсонська області. Схід: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області.

В Конституції Україна визначається як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. На скільки ці ознаки притаманні Україні як державі зараз?, за віком респондентів, %

 Сума відповідей і «Однозначно так» і «Скоріше так»Сума відповідей «Скоріше ні» і «Зовсім ні»Важко відповісти
Суверенна   
18–29 років80,014,45,6
30–39 років68,224,96,8
40–49 років67,126,86,2
50–59 років67,024,88,2
60 років і старші54,937,08,1
Незалежна   
18–29 років70,325,54,1
30–39 років57,536,75,8
40–49 років55,940,93,2
50–59 років51,142,95,9
60 років і старші46,149,14,9
Демократична   
18–29 років76,217,36,6
30–39 років62,631,85,5
40–49 років59,434,16,5
50–59 років55,236,97,9
60 років і старші49,242,58,3
Соціальна   
18–29 років56,128,515,4
30–39 років42,045,712,3
40–49 років39,445,914,7
50–59 років40,344,814,9
60 років і старші31,158,010,9
Правова   
18–29 років49,934,116,1
30–39 років36,652,111,3
40–49 років32,956,810,3
50–59 років33,853,512,7
60 років і старші27,361,311,5


На Вашу думку, наскільки дотримувалися в Україні протягом останнього року наведені права людини і громадянина? 
Будь ласка, дайте оцінку за 5-бальною шкалою, де оцінка «1» означає, що права дотримувалися дуже погано, а «5» — що дуже добре, середні бали 

 Травень 2006р.Червень 2011р.Червень 2021р.
Право на життя3,63,63,6
Право на свободу і особисту недоторканість,3,23,23,4
Недопустимість катувань та перебування людини в рабстві3,33,23,5
Право на справедливий, відкритий і незалежний суд2,72,42,6
Право вільно обирати та бути обраним до представницьких органів влади, а також право здійснювати контроль за діями влади3,02,93,2
Презумпція невинуватості у кримінальному праві2,82,82,8
Право на свободу слова, думки, совісті і релігії, на свободу виявлення поглядів3,53,33,6
Право на свободу мирних зборів і свободу асоціації з іншими3,53,33,6
Право на освіту3,23,33,6
Право на захист порушених прав2,92,83,0
Право на приватну власність та на ведення власного бізнесу˗3,13,3
Право на гарантію прав і свобод без дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження або інших обставин˗3,43,5
Право на працю та справедливу винагороду2,52,42,9
Право на свободу пересування3,53,63,7
Право на створення організацій працівників і роботодавців для захисту своїх економічних і соціальних інтересів3,13,23,3
Право на захист дітей та підлітків2,93,13,5
Право на охорону здоров’я2,52,43,0
Право на соціальне забезпечення2,52,32,9
Право на соціальну та медичну допомогу2,42,32,8


На Вашу думку, наскільки дотримувалися в Україні протягом 2020 року наведені права людини і громадянина? 
Будь ласка, дайте оцінку за 5-бальною шкалою, де оцінка «1» означає, що права дотримувалися дуже погано, а «5» — що дуже добре, за регіонами, середні бали 

 ЗахідЦентрПівденьСхід
Право на життя4,13,43,53,4
Право на свободу і особисту недоторканість,3,93,33,23,3
Недопустимість катувань та перебування людини в рабстві3,83,43,43,3
Право на справедливий, відкритий і незалежний суд2,82,52,32,8
Право вільно обирати та бути обраним до представницьких органів влади, а також право здійснювати контроль за діями влади3,52,93,23,2
Презумпція невинуватості у кримінальному праві3,22,72,52,9
Право на свободу слова, думки, совісті і релігії, на свободу виявлення поглядів4,03,63,53,2
Право на свободу мирних зборів і свободу асоціації з іншими4,03,53,73,3
Право на освіту3,93,53,83,3
Право на захист порушених прав3,42,92,93,0
Право на приватну власність та на ведення власного бізнесу3,63,33,23,1
Право на гарантію прав і свобод без дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження або інших обставин3,83,53,33,2
Право на працю та справедливу винагороду3,22,92,72,8
Право на свободу пересування3,93,73,93,3
Право на створення організацій працівників і роботодавців для захисту своїх економічних і соціальних інтересів3,63,33,13,0
Право на захист дітей та підлітків3,83,43,73,3
Право на охорону здоров’я3,32,92,72,9
Право на соціальне забезпечення3,22,82,52,9
Право на соціальну та медичну допомогу3,22,72,42,8

На Вашу думку, наскільки дотримувалися в Україні протягом 2020 року наведені права людини і громадянина? Будь ласка, дайте оцінку за 5-бальною шкалою, де оцінка «1» означає, що права дотримувалися дуже погано, а «5» — що дуже добре, за віком респондентів, середні бали 

 18–29 років30–39 років40–49 років50–59 років60 років і старші
Право на життя3,93,73,73,53,3
Право на свободу і особисту недоторканість,3,73,43,43,43,2
Недопустимість катувань та перебування людини в рабстві3,73,53,53,43,2
Право на справедливий, відкритий і незалежний суд2,82,72,62,52,5
Право вільно обирати та бути обраним до представницьких органів влади, а також право здійснювати контроль за діями влади3,53,33,13,12,9
Презумпція невинуватості у кримінальному праві3,12,92,82,92,6
Право на свободу слова, думки, совісті і релігії, на свободу виявлення поглядів3,83,63,63,73,3
Право на свободу мирних зборів і свободу асоціації з іншими3,83,63,73,63,4
Право на освіту3,83,63,63,63,4
Право на захист порушених прав3,33,13,13,02,8
Право на приватну власність та на ведення власного бізнесу3,53,33,33,33,1
Право на гарантію прав і свобод без дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження або інших обставин3,63,53,53,53,3
Право на працю та справедливу винагороду3,23,02,92,92,7
Право на свободу пересування3,93,73,73,73,5
Право на створення організацій працівників і роботодавців для захисту своїх економічних і соціальних інтересів3,53,33,33,33,0
Право на захист дітей та підлітків3,73,63,53,43,2
Право на охорону здоров’я3,33,03,02,92,7
Право на соціальне забезпечення3,23,02,92,72,6
Право на соціальну та медичну допомогу3,12,92,82,72,6

Джерело

COVID-19 Live