fbpx

Дослідження здійснено у співпраці із доктором соціологічних наук, заступником директора Інституту соціології НАН України Сергієм Дембіцьким.

•              Соціологічною групою «Рейтинг» в рамках п’ятнадцятого загальнонаціонального опитування «Україна в умовах війни» було проведене дослідження установок щодо цинізму в Україні. За результатами дослідження в узагальненому вигляді 55% опитаних повністю або переважно демонструють установки щодо цинізму в суспільстві, 29% – повністю або переважно демонструють невизначені установки щодо цього питання, 16% – навпаки демонструють повністю або переважно установки щодо відсутності цинізму.

•              Майже за всіма індикаторами, що фіксують установки щодо цинізму, більшість респондентів дає схвальну відповідь. В цьому значенні найсильнішою (три чверті опитаних) є віра у здатність людей збрехати задля просування по службі. В той же час виключенням є твердження про чесність людей лише через те, що вони бояться викриття у брехні: у цьому випадку кількість незгодних із твердженням майже зрівнюється з кількістю згодних.

•              Незважаючи на таку здебільшого негативну картину, вперше за роки дослідження спостерігаються позитивні зміни в оцінках розповсюдженості цинізму в українському суспільстві. Перш за все це знаходить вираження у тому, що кількість осіб, які повністю або переважно дотримаються установок про цинізм, зменшилася на 12 відсоткових пунктів (з 67% до 55%). На таку ж величину (з 17% до 29%) зросла кількість тих, хто вагається зі своєю позицією.

•              Позитивна динаміка пояснюється тим, що знизилася кількість респондентів, які: 

•              вірять у здатність більшості людей піти на нечесний вчинок заради вигоди;

•              вірять в те, що більшість людей не люблять обтяжувати себе заради допомоги іншим.

•              Майже в усіх соціально-демографічних групах від 49% до 61% говорять, що цинічні установки є повністю або переважно властивими українському суспільству. При цьому найсуттєвіші розбіжності фіксуються в контексті матеріального становища. Найбільше про цинізм суспільства говорять у групі бідних –  77%, тоді як у забезпеченій відповідна група зменшується до 47%. Також слід виокремити групу жінок у віці від 18 до 35 років, у якій найчастіше (22%) говорять про те, що цинізм не є притаманним українському суспільству.

Довідка: Шкала цинізму є додатковою шкалою Міннесотського Багатопрофільного Особистісного Опитувальника (MMPI). Індекс цинізму відтворює міру зневажливого ставлення до загальноприйнятих цінностей.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%. Терміни проведення: 23-24 липня 2022 р.

Джерело

COVID-19 Live