fbpx

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Більшість опитаних (52,8%) зазначили, що за останній рік матеріальне становище їх родини погіршилося; трохи більше третини респондентів (38,5%) відповіли, що воно не змінилося і 7,8% вважають, що воно покращилося.

Більшість опитаних (52,9%) вважають, що Президент та Уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем, третина респондентів (32,6%) дотримуються думки, що Президент та Уряд частково ефективні у вирішенні економічних проблем, а 8,4% опитаних — що Президент та Уряд знаходять ефективні рішення для подолання економічних проблем.

Головними причинами економічних негараздів в Україні опитані найчастіше називають некомпетентність влади (37,2%) та високий рівень корупції (34,3%). 11,8% опитаних головною причиною економічних негараздів вважають війну на Сході України, а 5,9% — пандемію коронавірусу.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ

(дані у таблицях наведені у відсотках від усіх опитаних, якщо не вказано інше)

Як змінилось Ваше фінансове (матеріальне) становище Вашої родини за останній рік?

Покращилося7,8
Не змінилося38,5
Погіршилося52,8
Важко відповісти0,9


Оцініть ефективність дій Президента та Уряду України у вирішенні економічних проблем.

Президент та Уряд знаходять ефективні рішення для подолання економічних проблем8,4
Президент та Уряд частково ефективні у вирішенні економічних проблем32,6
Президент та Уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем52,9
Інше1,7
Важко відповісти4,4


На Вашу думку, яка головна причина економічної кризи в Україні?

Війна на Сході України11,8
Некомпетентність влади37,2
Високий рівень корупції34,3
Пандемія коронавірусу5,9
Інше7,5
В Україні немає економічної кризи1,2
Важко відповісти1,9

Джерело

COVID-19 Live