fbpx

Зростання наявного доходу населення триває й надалі. Однак, зростання ж реального доходу істотно сповільнилося через інфляцію.

Про це повідомляє Нацбанк. Основним чинником такого зростання є зарплата, що підвищується через відновлення попиту на робочу силу та вищу зайнятість. Підвищення цін нині стимулює домогосподарства активніше витрачати накопичені кошти, зокрема і на великі придбання. Тож зберігається високий споживчий попит, а з ним зростають обсяги кредитування на поточні потреби та іпотеки.

Водночас боргове навантаження населення залишається низьким, що обумовлює перспективи для банківського кредитування.

Після кризи спостерігається зниження схильності населення до заощаджень. Зростання коштів на поточних рахунках призупинилося, строкові вклади поступово зростають, зазначають в Нацбанку.

Ми вирішили висвітлити наявні та реальні доходи населення, а також перспективи доступності кредитів для домогосподарств.

Зростання реального наявного доходу сповільнилося через інфляцію

Подальше відновлення ринку зайнятості в поточному році сприяло зростанню наявного доходу. У першому півріччі він зріс на 12% у річному вимірі, зазначають в Нацбанку. Проте річна зміна реального доходу стриманіша через прискорення інфляції – лише 3.3%, що  значно нижче за докризові показники. Помітно впливає на доходи населення зростання зарплати, отриманої в Україні. Її зростанню сприяв вищий попит на кваліфіковану робочу силу.

Рисунок 1 – Зміна реального наявного доходу, споживчих витрат населення та рівня безробіття

Джерело: НБУ. 

З березня цього року збільшується кількість відкритих вакансій, насамперед у сфері послуг, торгівлі, транспорту, промисловості. Як наслідок помітно зросла зайнятість населення. Інший вагомий чинник зростання доходів – активізація трудової міграції та відповідне зростання реальної зарплати, отриманої з-за кордону.

Натомість роль різноманітних соціальних допомог у зростанні доходів населення послабилася суттєво. У реальному вимірі вони були майже незмінні.

Повільно зростають і реальні доходи ФОПів, зазначають в Нацбанку.  Згідно з результатами вересневого опитування Європейської Бізнес-Асоціації, майже третині ФОПів не вдалося відновити докарантинний рівень доходів.

Варто зазначити, аналітики Нацбанку очікують, що після посткризового відновлення сповільниться зростання реальних доходів населення. Темпи зростання зарплат знижуватимуться через повільне зростання економіки та все більший тиск цієї статті витрат на підприємства. Водночас посилення міграції додатково стимулюватиме зростання зарплат всередині країни.

Рисунок 2 – Фактори зростання реального наявного доходу населення, в. п.

Джерело: НБУ. 

Підвищення рівня вакцинації та збереження поточного формату гнучких карантинних обмежень дасть змогу уникнути подальших скорочень персоналу та відновити доходи ФОПів.

Схильність населення до споживання зросла та підживлювала кредитування

Зростання доходів дещо поліпшило оцінку домогосподарствами рівня свого добробуту. Згідно з  даними дослідження Info Sapiens, у вересні частка осіб, які вважають його середнім або високим, за пів року зросла на 2 в. п. до 61%.

Водночас вагомий вплив на поведінку населення має прискорення споживчої інфляції та погіршення інфляційних очікувань. Разом ці фактори стимулювали купівельну активність. Тому темпи зростання реальних споживчих витрат в ІІ кварталі значно перевищили темпи зростання реального наявного доходу.

Активізацію споживчого попиту підтверджує Індекс доцільності великих покупок, що зріс у вересні до максимального значення від початку пандемії. Проте зниження темпів приросту реальних доходів сповільнюватиме й споживання.

Рисунок 3 – Споживчі настрої та зміна роздрібного товарообігу

Джерело: НБУ. 

Інший фактор прискорення споживчого кредитування – зміна споживацьких звичок,  активніше використання платіжних карток, переорієнтація в бік онлайн-операцій. Навіть ті, хто раніше побоювався користуватися електронними послугами, вимушено до них зверталися з огляду на карантинні обмеження. Тож від початку пандемії зросла сума операцій населення із використанням платіжних карток, значна їхня кількість припадає на розрахунки в торговельній мережі. Відповідно розширюється і коло потенційних позичальників.

Пожвавлення споживання вже традиційно сприяло зростанню попиту населення на кредити. Співвідношення нових банківських кредитів на поточні потреби та споживчих витрат зростає та сягнуло рекордних 15%. Для небанківського кредитування цей показник також підвищується, хоча й становить усього 2%. Кредитори готові задовольняти вищий попит.

Рисунок 4 – Співвідношення споживчого кредитування та споживчих витрат

Джерело: НБУ. 

Стрімко зростають обсяги іпотечного кредитування. Інвестування в нерухоме майно стає привабливішим з огляду на загальне зростання цін. Кредитування досі не має визначального впливу на ринок житлової нерухомості, лише 5% придбань здійснюються внаслідок банківських позик. Надалі обсяги іпотеки зростатимуть.

Боргове навантаження населення низьке

Співвідношення обсягу боргу домогосподарств і наявного доходу перебуває на історично мінімальному рівні – нижче 8%, а відносно ВВП – 5%. Банки в опитуванні про умови кредитування стверджують, що боргове навантаження позичальників знижується та є найнижчим за всю історію спостережень із 2016 року. Цьому сприяє швидше зростання доходів у порівнянні з позиками.

Про те, що боргове навантаження позичальників не погіршилося під час кризи, свідчили й дані опитування банків про роздрібне кредитування, проведеного Нацбанком травні поточного року. Розширення кола позичальників відбувалося переважно за рахунок осіб із середніми або вищими доходами. Досить низьке боргове навантаження населення у порівнянні з рівнем розвинутих країн свідчить про великий потенціал кредитування.

Надмірна ощадливість поступилася споживанню

Значний споживчий попит цьогоріч знижував схильність до заощаджень. Кошти, які домогосподарства акумулювали під час кризи, поступово використовувалися. Помітно скоротилися обсяги коштів на поточних банківських рахунках в ІІІ кварталі. Така динаміка заощаджень відповідає докризовій та свідчить про нормалізацію поведінки домогосподарств. Однак  зростання доходів сприяє подальшому нарощенню строкових гривневих вкладів.

Джерело

COVID-19 Live