fbpx

Три чверті українців стверджують, що можуть назвати себе щасливими людьми

Про це свідчать результати нового всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього (УІМ) спільно з New Image Marketing Group у період із 17 липня по 1 серпня, на тему “Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя незалежності України”.

Так, 39% респондентів відповіли, що однозначно вважають себе щасливими людьми і 37%, що скоріше вважають, аніж ні.

При цьому мешканці різних регіонів майже не відрізняються у відповідях щодо визначення себе щасливими людьми. Розбіжності складають лише кілька відсотків: Захід – 78%, Центр – 77%, Південь – 77%, Схід – 73%, Донбас – 75%.
 
За віковим критерієм явних розбіжностей щодо визначення себе щасливими людьми немає. В усіх вікових когортах більшість вважають себе такими.

Можна виділити те, що серед молоді ця частка є найвищою порівняно з іншими поколіннями. Тобто 49% молоді однозначно вважають себе щасливими людьми, а 38% – скоріше так.  

Водночас 40% респондентів вікової категорії 31-54 років відносять себе до щасливих людей, й скоріше так – 39%. А серед старшого покоління віком від 55+ років однозначно щасливими вважають себе 33%, скоріше щасливими – 36%. 

Також більшість громадян (58%) впевнені, що успіх є тотожним щастю. Протилежної думки цій тезі – кожен третій респондент. 
 
Переважно всі покоління погоджуються з тезою про тотожність матеріального успіху та щастя. Різниця полягає лише у тому, що серед молоді (18-30 років) ця впевненість є навіть вищою за інші покоління. Тобто 29% однозначно визнають успіх тотожний щастю, а 36% – скоріше так.  

Водночас, з такою тотожністю однозначно погоджуються і скоріше погоджуються відповідно 30% й 30% респондентів вікової категорії 31-54 років. А серед старшого покоління віком від 55+ років однозначно вважають тотожними успіх й щастя 25%, скоріше тотожними – 28%.  

Найбільша частка за регіонами тих, хто ототожнює успіх і щастя – на Донбасі й на Півдні. Так, на Донбасі 36% респондентів зазначили, що ці поняття однозначно тотожні та 31%, що скоріше тотожні.

Щодо Півдня, то 31% – однозначно ототожнює успіх й щастя, а 34% – скоріше вважає їх тотожними.
 
Зокрема успішна людина, на думку більшості громадян України, – це та, яка має роботу з гідною зарплатнею (так вважають 65% респондентів) та займається улюбленою справою (47%).
 
Молодь частіше за інші покоління вважає успішною людиною того, хто має бізнес (26%) та добрі зв’язки (19%). 
 
До того ж, вдвічі частіше за старше покоління згадує такий критерій успіху, як приналежність до IT-індустрії (14%). Що стосується старшого покоління, то воно частіше за інші вікові групи називає успіхом наявність роботи з гідною оплатою праці (55%).
 
Крім того, на Заході країни частіше за інші регіони критерієм успіху називають наявність улюбленої справи (49%).

На Донбасі ж загалом успіхом вважають наявність бізнесу (25%), депутатство (22%), добрі зв’язки (20%), статус олігарха (25%) та приналежність до IT-спеціальності (13).

COVID-19 Live